DE AMBITIES VAN LOKAAL TILBURG!

  • Voor Lokaal Tilburg is politiek géén doel op zich; Politiek is slechts een middel om iets voor de stad te kunnen betekenen

 

  • Bij Lokaal Tilburg staan de inwoners centraal; Wij nemen dan ook onze verantwoordelijkheid om de burgers eerlijk te informeren over de politieke keuzes die gemaakt worden

 

  • Zorg is voor Lokaal Tilburg meer dan een schadeverzekering; samenleven doe je samen; wij vertrouwen op de kracht van onze stad om steeds verder te participeren. De gemeente moet wel inspelen op de vergrijzing, de wensen van ouderen en een vangnet zijn voor inwoners die het echt niet redden.

 

  • Tilburg moet symbool staan voor een bruisende stad; een inspirerende stad waar thema’s als onderwijs & innovatie, topsport, participatie & zorg, kunst & cultuur, binnenstad & evenementen, rust & ruimte, groen & duurzaam maar vooral ook “wonen & werken”, hoog in het vaandel staan.

 

  • Lokaal Tilburg stelt leefbaarheid boven economisch belang; Vanzelfsprekend moeten de financiën op orde zijn maar uiteindelijk gaat het erom dat de  inwoners samen prettig kunnen leven in onze stad. De voorzieningen in dorpen en wijken moeten op peil worden gehouden

“Think global,

act local”!

 

  • Lokaal Tilburg heeft een heldere visie over Tilburg in 2025; Hoe onze stad er dan uit kan zien en de ideeën over welke weg wij daarvoor moeten bewandelen

 

  • Subsidies zijn geen vanzelfsprekendheid meer; voor Lokaal Tilburg zijn kunst en cultuur geen synoniem voor subsidie. Subsidies moeten verdiend worden op basis van een “win-win situatie”
  • Lokaal Tilburg staat voor een slanke lokale overheid;geen bemoeienissen waar het niet nodig is maar wel volop faciliteren met een sterke focus op de kerntaken en op basis van sterke sociaal -maatschappelijke betrokkenheid.

 

  • Lokaal Tilburg wil onze ondernemers maximaal faciliteren niet alleen de grote bedrijven maar vooral het midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie. De gemeente moet consistent handelen op basis van een helder beleid samengesteld in overleg met de partners in de stad

 

  • Ja, Lokaal Tilburg is ambitieus; wij durven de uitdaging aan te gaan om anders politiek te bedrijven; open en eerlijk, op basis van respect voor elkaar de samenwerking aangaan om onze stad sterker te maken. Wij kijken verder dan de gemeentegrenzen, de verbinding met Lokaal Brabant en OSF (Onafhankelijke Staten Fracties) is uniek in Tilburg en staat garant voor een bredere visie op maatschappelijke thema’s.

© 2015-2016 Lokaal Tilburg