03

FEB

Opnieuw onduidelijkheid over toekomst Kernwinkelgebied

LEES OOK

TILBURG | 3 FEBRUARI | FRANS VAN AARLE

Vrijdag 29 januari j.l. bracht de Gemeente Tilburg een "statement" naar buiten namens twee belangrijke vastgoedeigenaren in de Tilburgse binnenstad en de gemeente zelf. Aanleidingen zijn onder andere de recente ontwikkelingen op de winkelmarkt en de ambities van de gemeente met betrekking tot het winkelrondje Stadhuisplein.

In dit statement geven de drie partijen aan dat zij samen aandacht wil blijven geven aan de versterking van het verblijfsklimaat in de Tilburgse binnenstad door de realisatie van een compact kernwinkelgebied met een goede infrastructuur en een aantrekkelijke buitenruimte. Tot zover prima!

 

Maar dan. Citaat: "De drie partijen hebben afgesproken om in de komende weken met elkaar te verkennen of de versterking van het kernwinkelgebied met een gezamenlijke inspanning verder vorm kan krijgen. Daarbij wordt in de eerste plaats verkend of een verbeterde verbinding tussen de Emma- passage met het Pieter Vreedeplein mogelijk is. Met die verbinding kunnen bezoekers van de binnenstad een "rondje" maken zonder dat uitbreiding van het bestaande winkelgebied nodig is". Einde citaat.

 

Het streven om onze binnenstad te versterken door te streven naar een compacter centrum met een aantrekkelijke buitenruimte (vergroening openbaar gebied) is ook de ambitie van Lokaal Tilburg, sterker nog dit is een van de belangrijkste redenen waarom Lokaal Tilburg het referendum faciliteert. Dit statement klinkt ons dus als muziek in de oren maar daarvoor was deze verklaring vanzelfsprekend niet bedoeld.

 

In de soap rondom het winkelrondje Stadhuisplein wilde wethouder Erik De Ridder [CDA] zo vlak voor de raadsvergadering van 1 februari aangeven dat meerdere partijen zich sterk maken voor onze binnenstad en daarmee enige rust en duidelijkheid creëren.

 

Helaas was het effect dat hij nog meer mist en onrust veroorzaakt door met name de zinsnede "zonder dat uitbreiding van het bestaande winkelgebied nodig is". Logisch dat iedereen dan aanneemt dat hierbij de winkeluitbreiding rondom het Stadhuisplein wordt bedoeld aangezien dit absoluut geen bestaand winkelgebied is!

 

Maar begrijpend lezen is schijnbaar ook een vak. Tijdens het debat bleek De Ridder de verklaring eerst niet helder te hebben, toen ineens toch weer wel en neen, dit bedoelde de wethouder nou ook weer niet, zo moesten wij het vooral niet lezen....!!

 

Een ding is zeker, het is niet Lokaal Tilburg of het referendum dat verwarring, vertraging en mist veroorzaakt over de toekomst van onze binnenstad, het is vooral deze wethouder zelf. Door alle ballen in de lucht te willen houden, geen keuzes te maken en gewoon winkels bij te blijven bouwen op locaties zoals de Ringbaan Oost, Stappegoor, Magazijnstraat, Spoorzone, Aabefabriek. Nieuwe locaties die alleen maar een bedreiging zijn voor de bestaande winkelcentra en dus uiteindelijk alleen maar zorgen voor extra leegstand.

 

De Primark is meer dan welkom in onze binnenstad en zoekt al sinds 2010 naar een geschikte locatie. Maar het is de gemeente zelf die in het verleden steeds drempels opwierp voor vestiging aan de allereerst de Heuvel en later het Pieter Vreedeplein (pand V&D).

 

Ook anno 2016 blijft Primark welkom maar geef niet de schuld aan de 10.000 ondersteuners van het referendum als het onverhoopt niet doorgaat. Kijk als College eerst eens kritisch in de spiegel....!

 

 

© 2015-2016 Lokaal Tilburg