04

mrt

Lokaal Tilburg meer dan tevreden met de behaalde resultaten Referendum Stadhuisplein

LEES OOK

TILBURG | 4 MAART | REDACTIE

Het heeft de gemoederen de afgelopen maanden aardig beziggehouden: Het referendum Stadhuisplein. Voor de één geldverkwisting voor de ander het ultieme democratisch recht.

 

Een ieder had wel verwacht dat de eerste 500 handtekeningen geen enkel probleem zouden zijn. De eerste critici stonden vanaf dag één al klaar maar verstomde al snel toen het er geen 500 maar 4000 handtekeningen in slechts drie weken tijd opgehaald werden!

Dat er uiteindelijk zowat 10.000 handtekeningen opgehaald werden waarmee het minimaal benodigde aantal van 8.400 ruim werd overschreden moet als een volslagen verrassing zijn gekomen want de paniek sloeg wel enigszins toe. Leefde het referendum dan toch….?

 

Half februari spreekt burgemeester Noordanus – mede door de faillissementen van V&D en later Perry Sport - zijn zorg uit en betitelt het raadsbesluit van 21 september 2015 achterhaald in een inmiddels fors gewijzigde context. Hij pleit er daarom voor het referendum “voorlopig” van tafel te halen. Hij verwacht dat dit leidt tot vertroebeld debat op basis van een achterhaalde vraagstelling en alleen maar tot frustratie en onbegrip kunnen leiden.

 

Dat alleen de eerder genoemde faillissementen van V&D en Perry Sport aan de zorg ten grondslag liggen valt te betwijfelen. Dat het college met het referendum niet gelukkig was, is waarschijnlijk een understatement. Niet alleen werd in een uiterste poging getracht, door huis-aan-huis bezoeken en telefonische controle, het aantal handtekeningen onder het minimaal aantal te krijgen. Maar ook het tot stand komen van de vraagstelling verliep alles behalve soepel.

 

Het afgelopen weekend kwam alles dan toch nog onverwachts in een stroomversnelling waarvan we de uitkomst de afgelopen dagen in de kranten hebben kunnen lezen.

 

De afgelopen dagen is Lokaal Tilburg veelvuldig in gesprek geweest met politiek, belangenorganisaties en het Actie Comité Referendum Stadhuisplein om de voorwaarden te bespreken op basis waarvan het referendum eventueel ingetrokken zou kunnen worden. We hebben flink moeten onderhandelen om alle partijen op één lijn te krijgen en onderdelen gewaarborgd te krijgen en de resultaten zijn meer dan mooi.

 

Wat hebben we bereikt?

Per saldo hebben de onderhandelingen van de afgelopen dagen de garantie opgeleverd dat de beoogde grootschalige uitbouw van SK1 van de baan is, de bomen behouden blijven en het Stadhuisplein intact blijft en - sterker nog - verder “vergroend” zal worden. Daarmee is het door ons zo gewraakte Raadsbesluit van 21 september 2015 volledig geneutraliseerd. Als bonus vindt er ook nog een behoorlijk uitbreiding plaats van openbare ruimte wat de sfeer en beleving in de Binnenstad alleen maar zal versterken.

 

“We zijn meer dan tevreden met de uitkomst”, zegt Frans van Aarle van Lokaal Tilburg. “Helaas hebben we op één punt moeten toegeven. Ondanks onze inspanningen hebben we niet de aantasting van de huidige architectuur van Standskantoor 1 kunnen voorkomen. Lokaal Tilburg is altijd voorstander van de winkelplint geweest maar had dit graag binnen de huidige contouren van Stadskantoor 1 gehouden. Dit bleek echter een breekpunt omdat de units dan dusdanig klein zouden worden wat dan weer een gezonde exploitatie in de weg zou staan. Maar ook dat is democratie.”

“We hebben echter wel kunnen bedingen dat de architecten van het Actie Comité Referendum SK1 worden betrokken in de discussie om de bestaande uitstraling van Stadskantoor 1 zo min mogelijk geweld aan te doen en wellicht zelfs te versterken.“

 

Toch blijft het zonde van de tijd dat het college de resultaten van de hoorzitting Detailhandel en de daaruit voortgekomen adviezen niet eerder ter harte hebben genomen. “Ik zet me al jaren in voor het versterken van de Binnenstad”, zegt Frans van Aarle. “En juist met dit initiatief wilde ik de politiek wijzen op de kansen die weldegelijk aanwezig zijn. Dat blijkt ook uit het rapport met aanbevelingen van de hoorzitting detailhandel. De vraag blijft dan waarom dit advies niet eerder meegenomen is in de planvorming.”

 

Ook de retailers kunnen niet anders dan tevreden zijn. Eindelijk krijgt Tilburg een sluitend winkelrondje, lijkt Primark na vijf jaar eindelijk over haar koudwatervrees heen en gaat per saldo het aantal vierkanten meters winkels met 2000m2 omlaag. Maar verre weg de belangrijkste toezegging is het verder versterken van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en het beperken van nieuwe activiteiten buiten dat gebied. Uiteraard met respect voor de bestaande buurt/wijkwinkelcentra en de linten zodat het versterken van de Binnenstad niet te koste gaat van de voorzieningen in de wijken.

 

Lokaal Tilburg heeft - in goed overleg met het Actie Comité - een initiatiefvoorstel ingediend om het raadsbesluit van 21 september 2015 te herroepen. Dit initiatiefvoorstel wordt maandagavond 7 maart in de raad behandeld. Alle voorwaarden zijn gewaarborgd waardoor de lichten weer op groen staan om van Tilburg weer een aantrekkelijk een winkelstad te maken! Zonder de betrokkenheid van vele Tilburgers die het referendum hebben gesteund was dit resultaat nooit bereikt!

© 2015-2016 Lokaal Tilburg